Organizatorzy

  AMBEREXPO to jedno z najnowocześniejszych centrów wystawienniczo-kongresowych w Europie, siedziba Międzynarodowych Targów Gdańskich SA. Dogodna lokalizacja w prestiżowym sąsiedztwie stadionu PGE Arena Gdańsk oraz funkcjonalność obiektu stwarza możliwość organizacji różnorodnych wydarzeń gospodarczych, naukowych, kulturalnych. Centrum wyposażone  jest w najnowocześniejsze technologie - telekomunikacyjne, wystawiennicze, konferencyjne takie jak system kontroli dostępu, biletowania, tłumaczeń symultanicznych, multimedia, ekrany DS (Digital Signage). Zastosowane rozwiązania techniczne umożliwiają realizowanie różnorodnych projektów, od wystawienniczych, przez kongresy, konferencje, szkolenia, aż po imprezy kulturalne i eventowe. Wielkość obiektu i jego funkcjonalność pozwalają na bezkolizyjną aranżację przestrzeni dla kilku wydarzeń jednocześnie.


 


PUMA, czyli Polska Unia Mobilności Aktywnej, jest ogólnopolską organizacja pozarządową, powołaną do życia w grudniu 2011 roku, na mocy postanowień Gdańskiej Karty Mobilności Aktywnej, która została podpisana podczas I Kongresu Mobilności Aktywnej w Gdańsku we wrześniu 2010 roku. Postanowienia Karty koncentrują się wokół zagadnień: budowy więzi zaufania pomiędzy samorządami, organizacjami pozarządowymi i firmami, artykułowania potrzeb w zakresie efektywnej mobilności, uświadamiania negatywnych skutków motoryzacji indywidualnej, działań na rzecz bezpieczeństwa ruchu, udostępniania przestrzeni publicznej dla osób uprawiających mobilność aktywną czy też budowy miejsc parkingowych dla rowerów. Powołanie PUMA ma również ścisły związek z przygotowaniem polskich samorządów do pozyskiwania funduszy z UE w latach 2014-2020. Kojarząc polskie samorządy z partnerami zagranicznymi, PUMA tworzy znakomite warunki do realizacji miedzynarodowych przedsięwzięć w oparciu o najnowsze światowe doświadczenia w zakresie zrównoważonego rozwoju przestrzeni publicznej.

 

SKF TWISTER Trójmiasto to Stowarzyszenie Kultury Fizycznej działające od 2003 roku, oficjalnie zarejestrowane w UM Sopot. Klub należy do Polskiego Związku Sportów Wrotkarskich i może pochwalić się posiadaniem oryginalnej sekcji wrotkarstwa szybkiego. Szersza publiczność mogła po raz pierwszy podziwiać wyczyny wrotkarzy szybkich podczas Maratonu Solidarności. SKF Twister Trójmiasto oferuje pomoc i doradztwo w zakupie sprzętu, a także naukę jazdy na rolkach od podstaw. Klub prowadzi cykliczne zajęcia, których celem jest popularyzowanie idei sportu wrotkarskiego jako ciekawej formy czynnego wypoczynku. Wszystkim zainteresowanym oferuje możliwość nauki wrotkarstwa pod okiem wykwalifikowanych i doświadczonych instruktorów.

 

ZMiGM kontynuuje i rozwija idee Eugeniusza Kwiatkowskiego - założyciela Związku Gospodarczego Miast Morskich (1946).
Zrzesza 32 samorządy nadmorskie. Przyjętą i uszanowaną przez stowarzyszone
gminy zasadą jest apolityczność Związku. Celem stowarzyszenia jest wspólne dążenie do gospodarczego i kulturowego rozwoju regionu nadmorskiego Polski i gmin wchodzących w skład Związku. ZMiGM inicjuje przedsięwzięcia i zachęca do udziału
w przedsięwzięciach służących kreowaniu i podnoszeniu jakości produktu turystycznego oraz służy opieką merytoryczną i ochroną interesów gmin w trakcie realizacji tych przedsięwzięć. Wspiera gminy w kontaktach
z administracją państwową w sprawach zgodnych z przedmiotem działania Związku. Inicjuje i pilotuje krajowe i międzynarodowe projekty w oparciu o fundusze pozyskiwane ze źródeł zewnętrznych
.


 

Pomorskie Stowarzyszenie Wspólna Europa (PSWE) jest organizacją pozarządową, której strategicznym celem jest zrównoważony rozwój Pomorza. PSWE jest koordynatorem w Polsce północnej europejskich szlaków turystyki rowerowej "Eurovelo" z flagowym "Szlakiem Żelaznej Kurtyny". W 2009 roku PSWE zostało wyróżnione tytułem "Innowacyjna Organizacja" na Pomorzu w ramach konkursu "Krajowi Liderzy Innowacji" - Edycja 2009. W 2011 roku kampania społeczna PSWE "Rowerowe Piatki" zajęła Pierwsze miejsce w konkursie "Kampanie Społeczne Roku 2011" w kategorii "Inicjatywy Lokalne" - więcej na stronie www.rowerowepiatki.pl. W 2011 roku Gdański Transport Company wspólnie z PSWE zorganizowało "Piknik Mobilności Aktywnej - Ciclovia Amber One". Po raz pierwszy w Europie Środkowo-Wschodniej udostępniono nowowybudowany odcinek autostrady dla rowerzystów, rolkarzy i pieszych, przed otwarciem dla ruchu samochodowego.